Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57995
Title: Đạo đức Phật giáo, sự hoàn thiện về đạo đức và xã hội hiện đại
Authors: P.D.premasiri
Nguyễn Văn Nhật
Keywords: Phật giáo;Đạo đức
Issue Date: 2015
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 1-10-2015 ;2tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57995
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder6.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.