Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58000
Title: Tư tưởng Bồ - tát đạo của Phật giáo Đại thừa
Authors: Niệm Huệ
Keywords: Tư tưởng;Phật giáo;Đại thừa
Issue Date: 2015
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 1-10-2015 ;4tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58000
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder7.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.