Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58053
Title: Chùa Bái Đính Ninh Bình
Authors: Lã, Đăng Bật
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Bái Đính
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giơi thiệu khái quát về cảnh quan, kiến trúc của ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng trên vùng đất Ninh Bình, đó là Chùa Bái Đính
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 1 tr. ; TNS10134
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58053
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10134.pdf
  • Description : 
  • Size : 906.91 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.