Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58054
Title: Pho tượng Ngọc Hoàng thế kỷ 16 ở chùa Quang Khải - Hải Phòng
Authors: Tống, Trung Tín
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tượng Phật
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu sơ bộ pho tượng Ngọc Hoàng ở chùa Quang Khải - Hải Phòng vào thế kỷ 16, qua đó góp phần tìm hiểu tượng Ngọc Hoàng và tục thờ Ngọc Hoàng
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10135
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58054
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10135.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.