Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58057
Title: Chùa Pháp Vân
Authors: Hoàng, Lê
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Pháp Vân
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về ngôi chùa cổ Pháp Vân từ thời Pháp Vân (một trong tứ pháp có từ thời Sĩ nhiếp) ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10138
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58057
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10138.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.