Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58058
Title: Đã tìm thấy ngôi chùa Báo Ân
Authors: Doãn, Hồng Hà
Vũ, Hồng Thuật
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Báo Ân
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày sự kiện đoàn cán bộ Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam đi khảo sát, nghiên cứu lễ hôi dân gian tại Gia Lâm (Hà Nội) và Thuận Thành (Bắc Ninh) đã phát hiện thấy dấu tích công trình kiến trúc cũ của ngôi chùa Báo Ân
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10139
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58058
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10139.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.