Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58060
Title: Thiền Viện hồ Thiên - Di tích bị lãng quyên gần hai thế kỷ
Authors: Nguyễn, Văn Phong
Nguyễn, Hữu Sơn
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về di tích chùa cố Thiền Viện hồ Thiên bị bỏ hoang từ lâu trên núi Yên Tử...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10141
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58060
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10141.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.