Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58061
Title: Bức tượng khổng lồ
Authors: Thích, Diệu Hòa
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Tượng Phật
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về tác phẩm điêu khắc bức tượng Phật khổng lồ tạc ở núi Lãng Vân, huyện Lạc Sơn
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10143
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58061
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10143.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.