Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58062
Title: Hoa sen
Authors: Như Mạo
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Hoa sen
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết luận bàn về Hoa sen - một biểu tượng của Phật giáo Việt Nam...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 3/1998 ; 2 tr. ; TNS10144
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58062
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10144.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.