Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58065
Title: Tu tập thiền định như thế nào ?
Authors: Dhammagata H.C
Keywords: Phật giáo;Thiền
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thiền định là phương pháp tu tập quan trọng nhất là Phật Thích Ca
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11019
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58065
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11019.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.