Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58067
Title: Đông Anh với di tích về thân mẫu Lý Công Uẩn
Authors: Văn Hậu
Keywords: Đông Anh;Lý Công Uẩn
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11021
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58067
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11021.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.