Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58069
Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)
Authors: Lê Ngọc Thông
Keywords: Phật giáo;Phan Bội Châu
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo một trào lưu triết học tôn giáo
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11023
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58069
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11023.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.