Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58073
Title: Vai trò của tôn giáo trong đời sống tinh thần và xã hội việt nam
Authors: Đỗ Công Định
Keywords: Tôn giáo;Xã hội;Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;3tr. ; TNS11027
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58073
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11027.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.