Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58083
Title: Đạo phập con đường đưa chúng ta đến an bình và hạnh phúc
Authors: Lê Hữu Tuấn
Keywords: Đạo phật;Phật giáo
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;3tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58083
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11036.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.