Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58084
Title: Giá trị nhân văn trong hoành phi câu đối
Authors: Tôn, Thất Thọ
Keywords: Phật pháp;Giá trị nhân văn;Câu đối
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-11-2015 ; 2 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58084
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder2.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.