Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58091
Title: Bào mòn tập khí bất thiện
Authors: Kim Ngân
Keywords: Phật pháp;Năng lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Văn hóa Phật giáo 1-11-2015 ; 4 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58091
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)
Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder5.pdf
  • Description : 
  • Size : 21.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.