Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58107
Title: Không lộ- minh không thiền sư thời Lý
Authors: Trương Sỹ Hùng
Keywords: Thiền sư thời Lý;Phật giáo
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58107
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11045.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.