Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58185
Title: Một phương thuốc đúng lúc và vượt thời gian
Authors: Thanissaro Bhikkhu
Keywords: Đại lễ vu lan;Phật giáo
Issue Date: 2015
Description: Tạp chí văn hóa phật giáo 15-10-2015 ; 3 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58185
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Binder7.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.