Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58203
Title: Giới và quy chế Rome về tòa án hình sự quốc tế
Authors: Lê Thị Quý
Keywords: GIỚI VÀ QUY CHẾ ROME
Issue Date: 2007
Publisher: H. : ĐHQGHN
Abstract: Quy chế Rome biểu tượng cho Toà án hình sự quốc tế được dựng lên bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) năm 1998 là một toà án độc lập, thường trực trong quan hệ với hệ thống LHQ, nhằm đi tói việc thành lập Toà án quốc tế bên ngoài hệ thông LHQ để điều tra, xử án và đưa vào tù 4 loại tội phạm quốc tế tàn ác. Đó là tội phạm diệt chủng, tội phạm chống loài người, tội phạm chiến tranh, và tội phạm xăm lược.
Description: tr. 55-62
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58203
Appears in Collections:Social Sciences and Humanities

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 2259-1-4388-1-10-20161115.pdf
  • Description : 
  • Size : 4.36 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.