Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58271
Title: Đặc thù của thông tin về thị trường chứng khoán trên báo in hiện nay
Authors: Nguyễn, Thu Trang
Keywords: Báo chí;Báo in;Thông tin;Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2009
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Khái quát về chứng khoán, thị trường chứng khoán, vai trò của thông tin báo chí đối với sự phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Tìm hiểu những nét đặc thù về nội dung (thông tin phân tích, bình luận chuyên sâu, mức độ chính xác và tin cậy cao, tính tự chủ cao) và hình thức của thông tin (thể hiện ở sự trình bày, dung lượng tin, thể loại và việc sử dụng ngôn ngữ) về thị trường chứng khoán trên báo in hiện nay. Đưa ra những nhận xét khẳng định ưu thế nổi trội của thông tin trên báo in và đề xuất nâng cao chất lượng thông tin thị trường chứng khoán trên báo in, về nội dung thông tin: tăng cường tính thời sự, nâng cao tính chính xác, trung thực, khách quan, tăng cường số lượng và chất lượng thông tin phân tích, bình luận chuyên sâu, đặc biệt là xây dựng đội ngũ nhà báo chứng khoán chuyên nghiệp; về hình thức thể hiện của thông tin: tổ chức các tin bài theo hướng "nhiều cửa", khai thác hiệu quả kênh đồ hình, trau dồi ngôn ngữ, rút ngắn dung lượng bài viết
Description: 117 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58271
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01673.pdf
  • Description : 
  • Size : 559.25 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.