Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58317
Title: Chùa Phượng Ban và Hòa thượng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Thìn
Authors: Lã, Đăng Bật
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Chùa Phật giáo;Chùa Phượng Ban
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về gốc tích, kiến trúc, cảnh quan của ngôi Chùa Phượng Ban và đặc biệt là giới thiệu về vị Hòa thượng cựu chiến binh Nguyễn Thanh Thìn
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/1998 ; 2 tr. ; TNS10193
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58317
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10193.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.