Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58319
Title: Công chúa Túc Trinh với việc lập làng và dựng chùa
Authors: Nguyễn, Tọa
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết giới thiệu về sự tích Công chúa Túc Trinh, con gái Vua Trần Thánh Tông với việc lập làng Cổ Nhuế Viên và dựng chùa Thánh Quang...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/1998 ; 3 tr. ; TNS10191
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58319
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10191.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.