Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58343
Title: Vài suy nghĩ về Phật giáo dân gian Việt Nam
Authors: Hoàng, Thị Lan
Keywords: Tôn giáo;Phật giáo;Phật giáo dân gian Việt Nam
Issue Date: 1998
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày đôi điều về Phật giáo dân gian Việt Nam được bắt nguồn từ dòng Phật giáo chính thống được truyền từ Ấn Độ với sự gạt bỏ những triết lý cao xa để trở về với cuộc sống dân giã của quần chúng lao động...
Description: Tạp chí nghiên cứu Phật học - Số 6/1998 ; 2 tr. ; TNS10177
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58343
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS10177.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.