Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58463
Title: Ý nghĩa của Bức tường Plank
Authors: Thích Thanh Phước
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bức tường Plank là tên của đường ranh giới ngăn cách Vũ Trụ Vật Chất và Vũ trụ phi vật chất do các nhà khoa học đặt ra.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 3 tr. TNS076
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58463
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS076.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.