Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58464
Title: Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong các thành tựu Thời Trần
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo;Lịch sử Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Khái quát những thành tựu rực rỡ về chính trị, kinh tế, xã hội và quân sự thời Trần. Vai trò của Phật giáo đối với những thành tựu rực rỡ của triều đại nhà Trần
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 3 tr. TNS077
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58464
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS077.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.