Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58467
Title: Chiêm niệm mấy chủ đề tư tưởng Phật giáo dân tộc của các vị thiền sư đời Trần
Authors: Nguyễn, Chính
Keywords: Lịch sử Phật giáo;Tư tưởng phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết trình bày các tư tưởng phật giáo dân tộc của các vị Thiền sư đời Trần, ví như: lấy thiên hạ làm ý mình, lấy lòng thiên hạ làm lòng mình...
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 6 tr. TNS082
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58467
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS082.pdf
  • Description : 
  • Size : 22.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.