Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469
Title: Trạng thái, cảm giác khi ngộ đạo
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đạo ở đây có nghĩa là: Chân như. Chân là không hư hoại, vĩnh hằng, Như là không biến đổi, lúc nào cũng vẫn như thế.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 2 tr. TNS084
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58469
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS084.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.