Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470
Title: Tất cả chúng sinh đều sẵn có Phật tính
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Phật giáo;Giáo lý
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật tính hay giác ngộ là sự an vui, rỗng rang, vô ngữ, nhất thể và niền vui toàn thế, vĩnh viễn, toàn khắp. Viễn cảnh đạt đến toàn giác đối với đa số đều là rất xa lạ và khó hiểu
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 6. Năm 2005. 7 tr. TNS085
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58470
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS085.pdf
  • Description : 
  • Size : 27.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.