Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58471
Title: Thử dùng thuyết luân hồi đề giải thích Hiện tượng đồng tính luyến ái
Authors: Phạm, Ngọc Hiền
Keywords: Thuyết luân hồi;Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Từ thời cổ đại, hầu hết các dân tộc trên thế giới đều tin rằng có sự tồn tại, tái sinh của con người sau khi chết.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 7. Năm 2005. 2 tr. TNS086
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58471
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS086.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.