Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58472
Title: Ý nghĩa Lễ Tắm Phật
Authors: Thích Trí Quảng
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Mỗi năm đến mùa Phật đản, các chùa đều làm lễ tắm Phật và đọc bài kệ, bài chú tắm Phật
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS088
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58472
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS088.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.05 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.