Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58473
Title: Đức Phật của Thế kỷ chúng ta
Authors: Thích Nhất Hạnh
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật tử khi gặp những bước khó khăn và những cảnh tượng bất như ý trên con đường hành đạo thường hay thở than "đời mạt pháp mà" với một ý thức cam chịu tiêu cực...
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 8 tr. TNS089
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58473
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS089.pdf
  • Description : 
  • Size : 30.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.