Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58474
Title: Niệm ngày Phật đản
Authors: Liên Trì
Keywords: Phật đản;Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Thành kính Đỉnh lễ Đức Thế Tôn - Bậc Vô twhwongj chính đẳng giác
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 2 tr. TNS090
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58474
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS090.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.9 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.