Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58476
Title: Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala Mật
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu một số đặc tính nổi bật trong pháp nhẫn nhục bà la mật.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 7 tr. TNS092
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58476
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS092.pdf
  • Description : 
  • Size : 23.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.