Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58477
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo cảu nhà nước ta
Authors: Thích Gia Quang
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế, cảu phong trào Giải phóng dân tộc của thế kỷ 20
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS093
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58477
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS093.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.01 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.