Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58480
Title: Chữa lành những khổ đau
Authors: Lê, Hữu Tuấn
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Đứng trước những vấn đề thời đại, con người phải sống như thế nào? Đó là những câu hỏi mà nhân loại đang gắng tìm lời giải đáp.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 4 tr. TNS098
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58480
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS098.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.