Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58481
Title: Trào lưu mới trong kiến trúc phật giáo Việt Nam
Authors: Đinh, Hồng Hải
Keywords: Phật giáo;Lịch sử Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết về Sự ra đời của trào lưu kiến trúc mới; Ghi nhận về trào lưu kiến trúc mới trong nền kiến trúc Phật giáo Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS099
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58481
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS099.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.