Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58482
Title: Đào phật đi vào cuộc đời
Authors: Thích Nhất Hạnh
Keywords: Phật giáo;Đạo phật
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Nguồn suối phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời vì vậy đạo Phật có tính cách vượt lên trên cuộc đời.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 10 tr. TNS035
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58482
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS035.pdf
  • Description : 
  • Size : 36.27 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.