Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58483
Title: Ảnh hưởng của triết lý vô ngã trong Phật giáo tới cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Toan
Keywords: Phật giáo;Triết lý phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Trình bày về Triết lý vô ngã của Phật giáo; Tinh thần vô ngã của Hồ Chí Minh; Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tinh thần vô ngữ vị tha...
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 4 tr. TNS036
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58483
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS036.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.99 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.