Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58485
Title: Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-1963)
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Hòa thượng Thích Quảng Đức thế danh là Lâm Văn Tuất. Lê 7 tuổi, Ngài được song thân cho xuất gia thụ giáo với Hòa Thợng Như Đạt - Minh Lý, tự Hằng Thâm, thuộc dòng thiền CHúc Thánh.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 2 tr. TNS040
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58485
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS040.pdf
  • Description : 
  • Size : 7.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.