Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488
Title: Ngọn đuốc đại hùng đại lực đại từ bi Thích Quảng Đức soi sáng con đường đạp pháp và dân tộc
Authors: Nguyễn, Chính
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Bài viết kể về: người tự nguyện thắp thân tâm làm ngọn đuốc cúng dàng. Ánh sáng ngọn đuốc Thích Quảng Đức trên con đường phụng sự đạo pháp và dân tộc
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2005. 7 tr. TNS041
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58488
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS041.pdf
  • Description : 
  • Size : 25.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.