Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Hà Khánh Trang-
dc.date.accessioned2017-08-28T09:05:20Z-
dc.date.available2017-08-28T09:05:20Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529-
dc.description109 tr.en_US
dc.description.abstractChỉ ra những tiêu chí nhận diện trường học thân thiện. Chỉ ra mục đích và các đặc điểm chính của trường học thân thiện. Chỉ ra một số kết quả tích cực bước đầu khi mô hình được ứng dụng vào trong thực tiễn địa bàn nghiên cứu (trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Nhận diện những khó khăn trong quá trình ứng dụng mô hình trường học thân thiện. Tìm ra một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
dc.subjectDân tộc thiểu sốen_US
dc.subjectTrường học thân thiệnen_US
dc.subjectViệt Namen_US
dc.subjectXã hội họcen_US
dc.titleMô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01896.pdf
  • Size : 861,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.authorĐỗ, Hà Khánh Trang-
  dc.date.accessioned2017-08-28T09:05:20Z-
  dc.date.available2017-08-28T09:05:20Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58529-
  dc.description109 tr.en_US
  dc.description.abstractChỉ ra những tiêu chí nhận diện trường học thân thiện. Chỉ ra mục đích và các đặc điểm chính của trường học thân thiện. Chỉ ra một số kết quả tích cực bước đầu khi mô hình được ứng dụng vào trong thực tiễn địa bàn nghiên cứu (trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai). Nhận diện những khó khăn trong quá trình ứng dụng mô hình trường học thân thiện. Tìm ra một số nguyên nhân và giải pháp khắc phục.en_US
  dc.language.isootheren_US
  dc.publisherH. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân vănen_US
  dc.subjectDân tộc thiểu sốen_US
  dc.subjectTrường học thân thiệnen_US
  dc.subjectViệt Namen_US
  dc.subjectXã hội họcen_US
  dc.titleMô hình trường học thân thiện ở vùng miền núi dân tộc thiểu số Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp trường tiểu học và trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)en_US
  dc.typeThesisen_US
  Appears in Collections:USSH - Master Theses


 • V_L2_01896.pdf
  • Size : 861,86 kB

  • Format : Adobe PDF