Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58605
Title: Lời nguyền nhân quả
Authors: Tân Nghĩa
Keywords: Phật giáo;Văn hóa Phật giáo;Lời nguyền nhân quả
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáo
Abstract: Bài viết bàn về lẽ nhân quả, có người chia sẻ phần ăn cho người đói, chia se áo cho người không có đồ mặc, ... cuối cùng có đem lại quả tốt hay không? có người làm nhieeuif điều tốt lại bệnh, thiếu thốn. Có người làm điều xấu lại khỏe mạnh, đầy đủ. Vậy ta nên kết luận thế nào? Bài báo này giải đáp câu trả lời đó.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học số 10/2016 ; 3 tr. ; TNS11248
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58605
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11248.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.