Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58606
Title: Nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết
Authors: Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Phật giáo;Kinh pháp
Issue Date: 2016
Publisher: Tạp chí Văn hóa Phật giáo
Abstract: Bài báo viết về việc nghe thuyết pháp và nghe pháp thuyết để ngộ ra được nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Nghe thuyết pháp hay nghe pháp thuyết là để bổ sung cho tâm hồn sự lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống.
Description: Tạp chí Văn hóa Phật giáo số 10/2016 ; 2 tr. ; TNS11250
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58606
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TNS11250.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.64 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.