Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58731
Title: Xây dựng đội ngũ công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Authors: Trần, Thị Thùy Ninh
Keywords: Chủ nghĩa xã hội;Công nghiệp hoá;Công nhân;Hiện đại hoá;Nam Định
Issue Date: 2010
Publisher: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Abstract: Tìm hiểu một số đặc điểm, vai trò của công nhân Nam Định trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nghiên cứu thực trạng, chỉ ra các vấn đề xu hướng biến đổi của công nhân Nam Định (tăng nhanh về số lượng, chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò chủ lực trong việc đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất, luân chuyển nhiều lần và sớm ra khỏi dây chuyền sản xuất...). Đưa ra một số quan điểm và giải pháp về phát triển đội ngũ công nhân Nam Định trong giai đoạn hiện nay
Description: 108 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58731
Appears in Collections:IEQA - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01958.pdf
  • Description : 
  • Size : 832.23 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.