Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58913
Title: Tìm hiểu sử thi Chương Han của người Thái ở Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Sử thi Chương Han;Người Thái;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Bởi vậy, tính đa dân tộc là một trong những nét độc đáo của văn hóa Việt Nam. Năm mươi tư dân tộc anh em sống trên dải đất hình chữ S này đã đóng góp năm tư sắc màu văn hóa khác nhau, trong đó văn hóa Thái nổi lên như một mảng màu đặc biệt đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng của mình...
Description: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58913
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01978.pdf
  • Description : 
  • Size : 609.3 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.