Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58917
Title: Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam
Authors: Lê, Thanh Hải
Keywords: Truyện ngắn;Thạch Lam;Phong cách nghệ thuật
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm, nhưng ông vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc...
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58917
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01979.pdf
  • Description : 
  • Size : 559.57 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.