Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58920
Title: Thơ Bùi Giáng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật
Authors: Lê, Thị Dung
Keywords: Thơ;Bùi Giáng;Góc độ tư duy;Nghệ thuật
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Thế giới nghệ thuật hay tác phẩm của nhà văn vốn được xem là một “thế giới mở” đối với người đọc, người thưởng thức, khám phá. Tiếp cận tác phẩm theo hướng nào để đạt được hiệu quả lớn nhất tuỳ thuộc vào khả năng, năng lực của từng loại độc giả. Tư duy nghệ thuật là tư duy hình tượng – một dạng hoạt động trí tuệ của con người nhằm hướng tới sáng tạo và tiếp nhận tác phẩm nghệ thuật, cũng là một hoạt động nhận thức có tính nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực theo một lý tưởng thẩm mỹ. Chính vì vậy, tiếp cận văn chương nghệ thuật nói chung, thơ ca nói riêng từ góc độ tư duy nghệ thuật là hướng tiếp cận có chiều sâu, mang tính hệ thống và toàn diện. Từ ý nghĩa và khả năng ấy, chúng tôi đã chọn “tư duy nghệ thuật” như một “công cụ trí tuệ” nhằm tiếp cận, khám phá thế giới nghệ thuật, thế giới thơ của Trung Niên thi sĩ – Bùi Giáng.
Description: 101 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58920
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01980.pdf
  • Description : 
  • Size : 769.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.