Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58926
Title: Giải mã một số biểu tượng trong ca dao - dân ca dân tộc Thái
Authors: Cầm, Bá Phượng
Keywords: Giải mã;Biểu tượng;Ca dao - dân ca;Dân tộc Thái
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam nói chung, văn học dân gian dân tộc Thái nói riêng, ca dao - dân ca là những sáng tác phổ biến rộng rãi và có sức sống lâu bền nhất. Trải qua hàng trăm năm các nhà nghiên cứu đã đến với ca dao - dân ca, phát hiện những cái hay, cái đẹp, những dấu ấn bản sắc dân tộc ẩn chứa trong lớp ngôn từ giản dị mà súc tích, nhiều người đã nhận thấy các biểu tượng có vị trí đặc biệt quan trọng trong ngôn ngữ thể loại này.
Description: 126 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58926
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01981.pdf
  • Description : 
  • Size : 930.24 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.