Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58930
Title: Thế giới nghệ thuật trong ký của Hà Minh Đức
Authors: Lê, Thị Phương Nga
Keywords: Thế giới nghệ thuật;Ký;Hà Minh Đức
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Văn học Việt Nam từ sau năm 1975 có nhiều khởi sắc, đổi mới về cả phương diện nội dung lẫn hình thức biểu hiện. Ở hầu hết các thể loại đều có những đổi mới, đóng góp vào sự phát triển chung của văn học dân tộc. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước hoàn toàn giải phóng không có nghĩa là con người đã hết những mối lo và cuộc sống đã mất đi những điều thú vị và bất ngờ hay những hoàn ảnh éo le tác động đến chính bản thân con người...
Description: 71 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58930
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01982.pdf
  • Description : 
  • Size : 694.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.