Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58935
Title: Văn học Trung Đại Việt Nam trong sách Ngữ văn Trung học Phổ thông mới - Một số đánh giá và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Thị Thơ
Keywords: Văn học Trung Đại;Việt Nam;Ngữ văn;Trung học phổ thông;Đánh giá và kiến nghị
Issue Date: 2010
Publisher: H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: “Văn học là nhân học” (M.Gorki), văn học vừa là một môn nghệ thuật - nghệ thuật ngôn từ, vừa là khoa học về con người, văn học giúp con người phát triển toàn diện, không chỉ phát triển về tri thức, về kĩ năng mà còn phát triển về tâm hồn, nhân cách. Đã từ lâu văn học trở thành môn học không thể thiếu trong bất kì loại hình trường phổ thông ở bất kì chế độ nào. Nghĩa là vai trò, vị trí của nó đối với giáo dục con người đã được định vị một cách chắc chắn, không gì có thể thay thế được. Nhưng dạy cái gì? và dạy như thế nào? là những câu hỏi không dễ tìm được câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi người, tất cả mọi thời.
Description: 103 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58935
Appears in Collections:USSH - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01983.pdf
  • Description : 
  • Size : 814.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.